Việt nam (A)

Ngày sinh: 15/11/1991
Đội hình sử dụng: 4-2-2-2
CLB yêu thích: Real Madrid
Cầu thủ yêu thích: Fernando Torres
Thành tích:
- Vô địch Super League Mùa Hè 2015
- Hạng nhì SEA Championship 2015
Vô địch League A TPHCM

Việt nam (A)

Ngày sinh: 15/7/1982
Đội hình sử dụng: 4-2-1-3
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích:
Thành tích:
- Vô địch Liên CLB Toàn quốc mùa 1
- Vô địch VCK National Championship 2015

Việt nam (A)

Ngày sinh: 28/3/1994
Đội hình sử dụng: 4-2-1-3
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích:
Thành tích:
- Vô địch Liên CLB Toàn quốc mùa 1
- Vô địch VCK National Championship 2015

Việt nam (B)

Ngày sinh: 22/8/1995
Đội hình sử dụng: 4-2-2-2
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích:
Thành tích:
- Hạng nhì VCK National Championship 2015
- Hạng 3 Vòng loại National Championship 2015

Việt nam (B)

Ngày sinh: 25/5/1994
Đội hình sử dụng: 4-2-2-2
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích:
Thành tích:
- Hạng nhì SEA Championship 2015
- Hạng nhì Road To Thailand 2015
- Hạng ba Super League Mùa Hè 2015

Việt nam (A)

Ngày sinh: 13/3/1994
Đội hình sử dụng: 4-1-1-4
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích:
Thành tích:
- Hạng nhì VCK National Championship 2015
- Hạng 3 Vòng loại National Championship 2015

Thái Lan

Ngày sinh: 21/10/1997
Đội hình sử dụng: 4-3-3 / 4-2-1-3
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích: P. Pogba
Thành tích: - Vô địch The Ultimate One 2015 Season 1

Thái Lan

Ngày sinh: 26/12/1988
Đội hình sử dụng: 4-4-2
CLB yêu thích: Newcastle United
Cầu thủ yêu thích: Teerasil Dangda
Thành tích:
- Vô địch FIFA Online 3 Spearhead Invitational 2014
- Vô địch The Ultimate One 2014 Final
- Vô địch K.O. Rumble 2015

Thái Lan

Ngày sinh: 19/4/1992
Đội hình sử dụng: 4-3-3
CLB yêu thích: Manchester United
Cầu thủ yêu thích: Neymar
Thành tích:
- Vô địch FIFA Online 3 Spearhead Invitational 2014
- Vô địch The Ultimate One 2014 North East
- Hạng 3-4 "K.O. Rumble 2015"

Singapore

Ngày sinh: 18/5/1993
Đội hình sử dụng: 4-2-3-1
CLB yêu thích: Chelsea FC
Cầu thủ yêu thích: Maicon
Thành tích:
- Vô địch Road to Vietnam (5v5)
- Vô địch Fantasy Cup - Road to Thailand (3v3)
- Hạng 3 Fantasy Cup - Road to Vietnam (1v1)

Singapore

Ngày sinh: 26/6/1995
Đội hình sử dụng: 4-2-2-2
CLB yêu thích: Chelsea FC
Cầu thủ yêu thích: Cristiano Ronaldo U10
Thành tích:
- Vô địch Road to Vietnam (5v5)
- Vô địch Fantasy Cup - Road to Thailand (3v3)
- Vô địch Fantasy Cup - Road to Vietnam (1v1)

Singapore

Ngày sinh: 16/8/1990
Đội hình sử dụng: 4-2-3-1
CLB yêu thích: Arsenal
Cầu thủ yêu thích: Ronaldinho 07'
Thành tích:
- Vô địch WCG Singapore 2010 & 2012
- Hạng 2 WCG 2010 Asian

Indonesia

Ngày sinh: 29/12/1991
Đội hình sử dụng: 4-2-1-3
CLB yêu thích: Inter Milan
Cầu thủ yêu thích: Micheal Owen
Thành tích:
- Vô địch Mini Tournament (3v3) Bandung
- Vô địch Dream Cup S1
- Vô địch Dream Cup S2
- Vô địch Dream Cup S3
- Vô địch Battle soul 2014
- Vô địch Dream Cup R2
- Vô địch King Arena II
- Vô địch Pro League S1
- Vô địch Pro League S2
- Đại diện Indonesian tham dự FO3 Spearhead Invitational Korea 2014
- Thắng Nhóm A Challenger - Road to Vietnam 2015

Indonesia

Ngày sinh: 19/6/1997
Đội hình sử dụng: 4-2-1-3
CLB yêu thích: Arsenal
Cầu thủ yêu thích: Thierry Henry
Thành tích:
- Vô địch Dream Cup R12
- Vô địch King Arena VI
- Vô địch Dream Cup S1
- Vô địch Dream Cup R6
- Thắng Nhóm B Challenger - Road to Vietnam 2015

Indonesia

Ngày sinh: 20/3/1996
Đội hình sử dụng: 4-3-3
CLB yêu thích: Barcelona
Cầu thủ yêu thích: Pavel Nedved
Thành tích:
- Vô địch Dream Cup R3
- Vô địch Dream Cup R5
- Vô địch Dream Cup R7
- Hạng nhì King Arena IV
- Hạng 3 Pro League Season 2
- Thắng Nhóm C Challenger - Road to Vietnam 2015

Malaysia

Ngày sinh: 4/8/1994
Đội hình sử dụng: 4-1-3-2 / 4-2-2-2
CLB yêu thích: Arsenal
Cầu thủ yêu thích: Thierry Henry 06'
Thành tích:
- Vô địch 1v1 "Road to Thailand
- Vô địch 1v1 "Road to Vietnam"
- 4 lần vô địch 1v1 KBC Selangor
- Hạng nhì 3v3 Robinhood Tournament
- Hạng nhì 3v3 Cherry Tournament

Malaysia

Ngày sinh: 20/8/1991
Đội hình sử dụng: 4-2-2-2 / 4-2-1-3
CLB yêu thích: Manchester City
Cầu thủ yêu thích: Ronaldinho
Thành tích:
- Hạng 3 5v5 (Vòng loại Malaysia) Road to Vietnam 2014
- Hạng 3 The Championship 2014
- Đại diện Malaysia tham dự FO3 Invitational Korea 2014
- Hạng nhì - Road to Vietnam (Malaysia) 2015

Malaysia

Ngày sinh: 19/4/1998
Đội hình sử dụng: 4-2-1-3
CLB yêu thích: Real Madrid
Cầu thủ yêu thích: Didier Drogba
Thành tích:
- Hạng 3 Fantasy Cup : Road To Vietnam 2015
- Vô địch Redbull FIFA Online 3 Tournament