Giải thưởng thứ hạng

Giải thưởng theo số trận thắng

Vòng bảng
(6 trận)

Tổng giá trị giải thưởng
60,000,000 VND

Mỗi trận thắng:
10,000,000 VND

Vòng chung kết
(3 trận)

Tổng giá trị giải thưởng
30,000,000 VND

Mỗi trận thắng:
10,000,000 VND