Bảng A

Việt Nam A

Thái Lan

Singapore

Bảng B

Việt Nam B

Indonesia

Malaysia

Vòng bảng

Trận 1 09.10.2015 A Vietnam A 3 - 1 Singapore 10:00 - 11:45
Trận 2 09.10.2015 B Vietnam B 3 - 1 Indonesia 11:45 - 13:30
Trận 3 09.10.2015 A Thailand 3 - 0 Vietnam A 13:30 - 15:15
Trận 4 09.10.2015 B Malaysia 2 - 3 Vietnam B 15:15 - 17:00
Trận 5 09.10.2015 A Singapore 2 - 3 Thailand 17:00 - 18:45
Trận 6 09.10.2015 B Indonesia 3 - 1 Malaysia 18:45 - 20:30