Thái Lan Indonesia Việt Nam A Việt Nam B Thái Lan Việt Nam A  

Vòng Knockout

Trận 1 10.10.2015 Bán kết 1 Thái Lan 3 - 0 Indonesia 14:00 - 15:45
Trận 2 10.10.2015 Bán kết 2 Việt Nam A 3 - 0 Việt Nam B 16:00 - 17:45
Trận 3 10.10.2015 Chung kết Thái Lan 2 - 3 Việt Nam A 18:15 - 20:00